Onderhoud Website


| Recover Password

Agenda / verslagen

Afgelast

De vergadering van 20 april is vanwege de Coronacrisis afgelast!

Agenda

Agenda voor maandag  2 mrt 2020 om 17.55 uur tot 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2.Notulen 28 0kt Hrw en 2 dec participatie overleg Hrw en Havensteder.
3. Vergader data leden , Inloop spreek uur en werving Hrw.
4. Wijk vissie Havensteder:
     A.Top 3 Ergernissen
     B.Renovatie Jancobelstraat.
5. Werkgroepen :
     A.Huurverhoging 7 min.
     B.Energietransitie 7 min.
6. Bijzonderheden uit de wijk 5 min.
7. De Brug 5min.

8. Rondvraag en sluiting.

Vergaderdata 2020

6 jan/ 2 mrt/20 apr/1 juni/13 juli/21 sept en 16 nov

Aanvangstijd 18:00

In de buurtwinkel Rosier Faassenstraat 18 Bospolder

Toegankelijk voor alle huurders van Havensteder in Bospolder Tussendijken

Verslagen

Notulen vergadering HRW – 20200106