Onderhoud Website


| Recover Password

Agenda / verslagen

Jaarvergadering HRW 11 december in ons kantoor.

Voorlopige agenda:

Opening, mededelingen en agenda vaststellen
Vaststellen verslag van laatste jaarvergadering
Bespreken 2022 en 2023 met daarbij de jaarcijfers 2022 met verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie 2024
Jaarplan werkplan begroting 2024
Samenwerking met huurdersvertegenwoordiging 5gebieden en de Brug
Versterken HRW
Voortgang Professor Oud blok
Energietransitie en Stadsverwarming
Isolatie- en zonnepanelen plannen Havensteder
Maatschappelijk gebruik ruimte HRW
Wat verder ter tafel komt
Sluiting

Afgelast

De vergadering van 20 april is vanwege de Coronacrisis afgelast!

Agenda

Agenda voor maandag  2 mrt 2020 om 17.55 uur tot 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2.Notulen 28 0kt Hrw en 2 dec participatie overleg Hrw en Havensteder.
3. Vergader data leden , Inloop spreek uur en werving Hrw.
4. Wijk vissie Havensteder:
     A.Top 3 Ergernissen
     B.Renovatie Jancobelstraat.
5. Werkgroepen :
     A.Huurverhoging 7 min.
     B.Energietransitie 7 min.
6. Bijzonderheden uit de wijk 5 min.
7. De Brug 5min.

8. Rondvraag en sluiting.

Vergaderdata 2020

6 jan/ 2 mrt/20 apr/1 juni/13 juli/21 sept en 16 nov

Aanvangstijd 18:00

In de buurtwinkel Rosier Faassenstraat 18 Bospolder

Toegankelijk voor alle huurders van Havensteder in Bospolder Tussendijken

Verslagen

Notulen vergadering HRW – 20200106