Onderhoud Website


| Recover Password

Agenda / verslagen

Jaarvergadering HRW 11 december in ons kantoor.

 

Jaarvergadering 2023 Huurdersraad West

Inloop 17:45 start 18:00 einde 20:00

Agenda:

 • Opening, mededelingen en agenda vaststellen
 • Vaststellen verslag van laatste jaarvergadering
 • Bespreken 2022 en 2023 met daarbij de jaarcijfers 2022 met verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie 2024
 • Jaarplan werkplan begroting 2024
 • Samenwerking met huurdersvertegenwoordiging 5gebieden en de Brug
 • Versterken HRW
 • Voortgang Professor Oud blok
 • Onderhoud en reparatie door Havensteder (oproep tot dossieropbouw + schimmel)
 • Servicekosten (boekje servicekosten beschikbaar voor roulatie + welke cursus?)
 • Energietransitie en Stadsverwarming
 • Isolatie- en zonnepanelen plannen Havensteder
 • Maatschappelijk gebruik ruimte HRW
 • Aanleg glasvezel (korte conclusie m.b.t. medewerking geven aan aanleg)
 • Participatie overleg met HS (korte vooruitblik agenda)
 • Wat verder ter tafel komt (Communicatie vanuit de HRW (inzake email namens de HRW)
 • Sluiting uiterlijk 20:00

Verslag jaarvergadering HRW + Schansblok 1 – 20221208 – dig

Concept begroting v1 HRW 2024

Concept jaarcijfers 2022 HRW

Jaarplan HRW 2024 concept v02

Concept Werkplan 2024 v02

Afgelast

De vergadering van 20 april is vanwege de Coronacrisis afgelast!

Agenda

Agenda voor maandag  2 mrt 2020 om 17.55 uur tot 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2.Notulen 28 0kt Hrw en 2 dec participatie overleg Hrw en Havensteder.
3. Vergader data leden , Inloop spreek uur en werving Hrw.
4. Wijk vissie Havensteder:
     A.Top 3 Ergernissen
     B.Renovatie Jancobelstraat.
5. Werkgroepen :
     A.Huurverhoging 7 min.
     B.Energietransitie 7 min.
6. Bijzonderheden uit de wijk 5 min.
7. De Brug 5min.

8. Rondvraag en sluiting.

Vergaderdata 2020

6 jan/ 2 mrt/20 apr/1 juni/13 juli/21 sept en 16 nov

Aanvangstijd 18:00

In de buurtwinkel Rosier Faassenstraat 18 Bospolder

Toegankelijk voor alle huurders van Havensteder in Bospolder Tussendijken

Verslagen

Notulen vergadering HRW – 20200106