Onderhoud Website


| Recover Password

De Brug / SHC

De Brug

De Brug is het nieuwe hoogste huurdersorgaan in de participatieketen bij Havensteder.

De Brug is een samenstelling van het oude SHC en HPF.

 

Stichting Huurdersalliantie Com·wonen

 

Dit is ons hoogste huurdersorgaan in de participatieketen bij Havensteder. Zij communiceren met Havensteder op directieniveau.
Tot 31 december 2003 werd het overleg met onze toenmalige corporatie “De Combinatie” namens de huurders gevoerd door het Huurdersplatform D.C. Op die datum fuseerde “De Combinatie” met de reeds bestaande alliantie tussen “VL Wonen” met bezit in Vreewijk en Lombardijen en “Woningpartners” met bezit in Capelle aan de IJssel. Tezamen vormden zij Com·wonen met een totaal bezit van zo’n 32.000 woningen. Sinds die fusiedatum werkten de huurdersorganisaties uit het gehele bezit van Com·wonen samen om het overleg met de directie van Com·wonen vorm te geven.

Die huurdersorganisaties zijn:

  • Huurdersplatform D.C. (voormalige Combinatie, West, Noord, Ommoord, Schiebroek, ca. 10.000 woningen)
  • Vereniging Huurdersraad Woningpartners (Capelle a.d. IJssel, ca 10.000 woningen)
  • Huurdersvereniging Vreewijk (Rotterdam Zuid, Vreewijk, ca. 6.000 woningen)
  • Huurdersplatform Lombardijen (Rotterdam Zuid, Lombardijen, ca. 4.000 woningen)

Vanaf diezelfde datum zijn die organisaties intensief bezig geweest om die samenwerking een definitieve vorm te geven. De inzet daarbij was het creëren van een door alle partijen gedragen rechtspersoon, de SHC en het behouden van de eigen identiteit en bevoegdheden van de in de wijken werkzame huurdersorganisaties, complex- en bewonerscommissies.Op 28 april 2006 zijn de statuten van de Stichting de notaris gepasseerd en was de SHC een feit. Nu het SHC een eigen site heeft willen wij U voor de laatste informatie aangaande het SHC graag naar deze site ( www.shc-rotterdam.nl ) verwijzen.

SHC tegen huurvoorstel van Havensteder

Advies van SHC over Huurbeleid Havensteder 2013

 

Havensteder heeft aan de SHC gevraagd advies uit te brengen over het huurbeleid 2013 van Havensteder.

Onze verhuurder  wil per 1 juli 2013 de volgende maximale huurverhogingen doorvoeren voor de woningen met huur lager dan € 665 netto per maand:

Bij een huishoudinkomen in het jaar 2011 tot        € 33.613                                               4%

Bij een inkomen tussen                                          € 33.613 tot € 43.000                          4,5%

Met een huishoudinkomen 2011 boven de             € 43.000                                              6,5%

De huishoudinkomens 2011 worden door Havensteder voor alle huurders opgevraagd bij de Belastingdienst.

 

De SHC is tegen deze exorbitante huurverhoging

De financiële situatie van HS is nu veel beter dan van de meeste van onze huurders.

Daarnaast vindt de SHC dat er geen rijkschatkistvulling geind moet worden over de ruggen van de huurders via de corporaties.

Verwachting is dat er veel fouten worden gemaakt bij het verstrekken van de inkomens door de Belastingdienst. Tevens dat in 2012 veelal het inkomen anders, lager  is dan in 2011. Dat levert veel bezwaarschriften op. Dat is vooral vervelend voor onze huurders maar naar onze verwachting zijn de administratieve kosten voor Havensteder hoger dan de opbrengst van de huurverhoging boven de 4%.

De SHC is tegen deze huurverhoging die door de Woonbond ook wel gluurverhoging wordt genoemd.

De SHC vindt dat 2,5% (de inflatie) eigenlijk wel genoeg is. Maar als er dan toch boven de inflatie moet worden verhoogd dan adviseert de SHC dat inclusief de grote huurverhogingen bij mutaties de gemiddelde huurverhoging 2013 voor alle huurders niet boven de 3,5% mag uitkomen en per individuele huurder niet boven de 4%. Lees het hele advies: 130410-3 Advies huurbeleid 2013 Havensteder.

Reactie Havensteder: In uw advies noemt u een aantal extra argumenten om de voorgenomen huurverhoging niet door te voeren zoals verwoord in het Huurbeleid 2013. Ik begrijp deze argumenten, maar zal uw advies niet volgen. De noodzaak om extra huurinkomsten te genereren is voor Havensteder noodzakelijk om ook in de toekomst een duurzame financiële bedrijfsvoering te kunnen voeren. Lees hier de hele reactie: Reactie HS Huuradvies 2013 SHC

FUSIE TOT HAVENSTEDER

Per 1 juli 2011 is Com·wonen gefuseerd met stichting P.W.S. tot de nieuwe woningbouwcorporatie “Havensteder” met in totaal ongeveer een bezit van 45.000 woningen. Deze fusie is uiteraard aanleiding geweest om contact te zoeken met onze collega-huurders van PWS  die van het HPF. Op 2 april 2013 hebben partijen een intentieverklaring getekend om nauwer te gaan samenwerken.

IMG_20130402_203001

  130325 intentieovereenkomst