Onderhoud Website


| Recover Password

Home

Welkom bij de Huurdersraad West

De vereniging heeft als huurdersorganisatie als doel het in het kader van de volkshuisvestiging behartigen van de belangen van de huurders, medehuurders van bewoners van woningen in Bospolder-Tussendijken en centrum die in eigendom of beheer van de Havensteder zijn. De Huurdersraad West bestaat uit een aantal actieve huurders van Havensteder.  Alle huurders van Havensteder in deze wijken zijn in beginsel automatisch lid van Huurdersraad West.

Wat doet de Huurdersraad West

De Huurdersraad West bestaat uit een groep vrijwilligers die al jaren in de wijk wonen. De Huurdersraad West onderhoudt contacten met de huurders in de Bospolder- Tussendijken, centrum en met Havensteder, volgens de wettelijke huurdersparticipatie. Huurdersraad West heeft geen enkele verbintenis met De Brug.

Klachten

Het is niet de bedoeling dat de Huurdersraad West de klachten van huurders afhandelt. Echter wanneer een huurder een klacht bij Havensteder heeft ingediend en er na enkele pogingen niets uitkomt, kan de hulp van de Huurdersraad West ingeroepen worden. De Huurdersraad West neemt dan contact op met Havensteder en probeert tot een oplossing te komen.